İngilis dili

İngilis dili ilk dəfə İngilis dilində bir dərslik açacaq uşaqlar üçündür. Bu dərsdə dilin əsaslarını qoyuruq, uşaqlar əlifba öyrənirlər və üç əsas komponent - oxumaq, yazmaq və riyaziyyat üzərində işləməyə başlayırlar. Fəaliyyətlərimiz uşaqların yaş xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmışdır və dərsləri şən, faydalı və əyləncəli etmək üçün bir çox və müxtəlif fəaliyyətlər əlavə etdik.

Biz həmçinin danışmağı stimullaşdırırıq, lüğəti zənginləşdiririk, düzgün tələffüzü gözdən keçiririk.