The Directress

directress-1
directress-2

Montessori müəllimi Müdirə adlanır. Mariya Montessori bu adı müəllimin sinifdəki rolunu ən yaxşı təsvir edən ad hesab edirdi.

Müdirə uşaqlara müşahidə, hər bir uşağı tələbatının ödənilməsi və bütün qrupun idarə edilməsi üzrə xüsusi hazırlıqdan keçir.

O, hər bir uşağı istiqamətləndirir və tədris materialında öz inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq istifadə etməyə həvəsləndirir.

Uşaqlar öz məşğələlərini seçir, müdirə isə materiallardan istifadənin müvafiq ardıcıllığını nümayiş etdirir. Sonra o, müşahidə edəcək və hər uşağın materiallardan istifadə haqqında məlumatlarına dair qeydlər aparacaq. Uşaq səhv edəndə o müdaxilə etmir, bunun əvəzinə isə uşağa xüsusi öz səhvini düzəltmə materiallarını öyrətməklə öz səhvini düzəltmək imkanını verir.