ETÜD MƏŞĞƏLƏLƏRİ

Təkmilləşdirilmiş koordinasiya və düşüncə ilə uşaqlar dünyanı dərk etməyə başlayırlar. Proqramımız hər bir uşağa ehtiyaclarının qarşılanması üçün fərdi diqqət yetirir: Rəssamlıq, Aşbazlıq, Rəqs, Musiqi, Natiqlik/Riyaziyyat məşğələlərinin keçirilməsi və sosial bacarıqların aşılanmasını ardıcıl şəkildə həyata keçirir. Hər gün beş əsas inkişaf sahəsi ilə bağlı diqqətlə planlaşdırılmış fəaliyyətlər həyata keçiririk.

Bumblebee-də uşaqlar elmi təcrübələri araşdırır, sənət əsərləri yaradır, müxtəlif personajları canlandırır və hərəkətli oyunlar oynayır. Bu yolla onlar inkişaf üçün vacib olan istiqamətləri və digər əsas bacarıqları öyrənirlər.